Wizyta duszpasterska 2018/201928.12.2018r. (piątek) od godziny 9.00

1.      od posesji P. Brózdy do posesji P. Kasprzyk, nr domów:  232, 674, 715, 715a, 233, 232a, 714, 718, 522, 234, 669a, 669, 688, 328, 235, 679
od posesji P. Kościelniak do posesji P. Golonka, nr domów: 248, 249, 644, 438, 547, 251, 254

2.      od posesji P. Kosek do posesji P. Talaga

         nr domów:  214, 215, 554, 219, 221, 223, 507, 624, 226, 501, 670, 600, 568, 556, 230A, 556, 640, 231A, 231, 157, 157a, 561, 239, 494, 549

29.12.2018r. (sobota) od godziny 9.00

1.      od posesji P. Grabowskiego do posesji P. Pac,TUTAJ KOLĘDA JEST

         nr domów:  690, 677, 212, 213, 216, 217, 218, 220, 222, 667, 666, 165, 166, 167, 618, 629, 206, 162, 161, 160, 459, 158, 156, 497, 163

 

2.      UWAGA!!! Z POWODU POGRZEBU ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE TYLKO TEGO ODCINKA PRZENIESIONE NA WTOREK 15 STYCZNIA 2019 R.  czyli  od Domu Ludowego do posesji P. Radoń

       

 

02.01.2019r. (środa) od godziny 15.00

1.   od posesji P. Banasik do posesji P. Graca,

nr domów: 237a, 237, 592, 238, 238a, 683a, 236, 683, 698, 279, 280, 571, 623

2.   od posesji P. Krzykawskiej do posesji P. Moskała,

nr domów: 242, 574, 243, 519, 657, 576, 672, 244, 245a, 245, 622, 598, 247

 

03.01.2019r. (czwartek) od godziny 15.00

1.   od posesji P. Ormanty do posesji P. Jodłowskich,

nr domów: 512, 298, 538, 297, 240, 301, 299, 300, 307, 304, 305, 639, 578, 616, 418, 307, 310, 309, 315

2.   od posesji P. Garlacz do posesji P. Staworskich,

nr domów: 488, 313, 311, 314, 318, 318a, 319, 319a, 458, 321, 320, 324, 697, 325, 323, 326, 327, 329, 331

 

04.01.2019r. (piątek) od godziny 15.00

1.   od posesji P. Baran do posesji P. Bochenek,

nr domów: 402, 428, 401, 613, 334, 656, 254, 332, 333, 335, 337, 425, 338

2.   od posesji P. Kosek do posesji P. Sarkowicz,

nr domów: 398, 397a, 397, 396, 660, 546, 370a, 370, 369, 368, 367, 553, 455, 336

 

05.01.2019r. (sobota) od godziny 9.00

1.   od posesji P. Garczek do posesji P. Jantas,

nr domów: 692, 605, 453, 596a, 596, 312, 534, 272, 276, 277, 273, 274, 278, 281, 439, 282, 284, 286a. 286

2.   od posesji P. Szopów do posesji P. Wróblewskich,

nr domów: 285, 462, 289, 651, 510, 621, 292, 291, 533, 293, 617, 540, 451, 295, 296, 250, 654, 250a, 421, 424, 608

 

07.01.2019r. (poniedziałek) od godziny 15.00

1.   Leśnica od posesji P. Róg do posesji P. Kosek,  nr domów: 42, 29, 17, 18, 19, 16, 79

Brody od posesji P. Mlak do posesji P. Mieleckich, nr domów: 395, 394, 392a, 392, 609, 610, 391, 390, 388

2.   od posesji P. Ślosarczyk do posesji P. Mieleckich,

nr domów: 713, 375, 693, 493, 380, 612, 381, 382, 383, 378, 384, 385, 386, 550, 389, 387, 668

 

08.01.2019r. (wtorek) od godziny 15.00

1.   od posesji P. Sojka do posesji P. Oleksy,

nr domów: 590, 569, 377, 606, 506, 620, 422, 374, 374a, 713a, 686a, 686b, 686, 452, 372, 373, 376

 

09.01.2019r. (środa) od godziny 15.00

1.   od posesji P. Sparzyńskich do En Christo,

nr domów: 371, 364, 363, 363a, 362, 708a, 685, 719, 557, 645, 682, 436a, 436, 579, 588, 580, 584, 361, 444

2.   od posesji P. Miska do posesji P. Jurek,

nr domów: 354, 355, 356, 631, 680, 589, 545, 597, 469, 564, 563, 583, 358a, 358, 360

 

10.01.2019r. (czwartek) od godziny 15.00

1.    od posesji P. Pacut do posesji P. Wierciak,

nr domów: 353, 352, 684, 350, 351, 349a, 349, 348, 345, 346, 347, 345a, 529, 343, 342, 523, 529a, 340, 339, 365

 

11.01.2019r. (piątek) od godziny 15.00

1.   od P. Hordziej do posesji Domu Nauczyciela,

nr domów: 419, 619, 417, 479, 478

 

12.01.2019r. (sobota) od godziny 9.00

1.   od budynku Dawnego Młyna do posesji P. Frączek,

nr domów: 403, ul. Brodzka 11, 9, 8, 12, 7, 6, 6a, 4a, 2, 3a, 1d, 1f, 1b, 1, 1a, 1c, 1e

2.   od posesji P. Toczek do posesji P. Jarguz,

nr domów: 404, 408, 408a, 525, 431, 405, 496, 505, 427, 406, 500, 407, 410, 625, 468, 306, 411, 531, 412, 635, 413, 558, 678, 678A

 

14.01.2019r. (poniedziałek) od godziny 9.00

1.   od posesji P. Golonka do posesji P. Moskwa,

nr domów: 530, 115, 442, 256, 258, 543, 255, 511, 264, 263, 261, 260, 259, 262, 265, 582

2.   od posesji P. Ślusarczyk do posesji P. Bagierek,

nr domów: 681, 275, 275a, 441a, 441, 287, 271, 664, 270, 269, 268, 268a, 454, 440, 449

 

15.01.2019 r. (wtorek) od godziny 9.00

     od Domu Ludowego do posesji P. Radoń,

         nr domów:  149, 148, 147, 147a, 461, 146, 145, 144, 492, 246, 504, 139, 140, 141, 142, 143, 151, 570, 152, 153

 

 

 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Brodach, Brody 366, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.(0-33) 876-65-88